Landis+Gyr

Landis+Gyr

Zapraszamy do współpracy!

Landis+Gyr od 120 lat jest światowym liderem w sektorze pomiarów zużycia energii, ze szczególnie mocną pozycją na rynku systemów zaawansowanego zarządzania pomiarami (AMM) ”. Jest to kluczowy element globalnych inicjatyw w kierunku unowocześnienia systemów przesyłania energii oraz zapewnienia jej bardziej efektywnego i niezawodnego dostarczania do odbiorców. Firma Landis+Gyr działa w 30 krajach na 5 kontynentach. Oferuje najbardziej wszechstronny pakiet produktów i usług w ogólnie pojętym przemyśle energetycznym.

Firma pomaga firmom z branży energetycznej i użytkownikom domowym lepiej zarządzać energią dzięki zaawansowanej technologii pomiarowej. Liczniki i systemy oferowane przez firmę umożliwiają producentom energii oraz użytkownikom końcowym optymalizację zużycia energii elektrycznej i obniżenie wydatków na energię, a także przyczyniają się do poprawy stanu środowiska naturalnego.

W oparciu o produkty i rozwiązania techniczne dostarczane przez firmę Landis+Gyr, APP zajmuje się doradztwem technicznym, projektowaniem oraz kompletacją dostaw w zakresie budowy i uruchamiania systemów i układów pomiarowych energii elektrycznej.