Technika światłowodowa

Zajmujemy się
techniką
światłowodową,
bo to dziś jedno
z podstawowych rozwiązań
do transmisji danych.

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie instalacji światłowodowych obejmujące:

  • Doradztwo i konsultacje techniczne
  • Projektowanie sieci światłowodowych
  • Dostawę i układanie kabli światłowodowych
  • Dostawę i montaż osprzętu światłowodowego i komunikacyjnego
  • Spawanie światłowodów jedno- i wielomodowych
  • Pomiary parametrów transmisyjnych przy użyciu reflektometru i analiza wyników
  • Sporządzenie protokołów pomiarowych