Projektowanie

Projekt jest podstawą realizacji każdej inwestycji.

Dobry projekt jest podstawą udanej realizacji każdej inwestycji, dlatego projektowanie jest jednym z najważniejszych elementów oferowanych przez naszą Spółkę kompleksowych usług w energetyce i przemyśle.

Nasi inżynierowie posiadają wiedzę i doświadczenie
z wielu dziedzin, dzięki czemu potrafią skutecznie rozwiązywać problemy techniczne oferując własne koncepcje wykonania, z uwzględnieniem wizji i oczekiwań Klientów dotyczących danego projektu.
Opracowujemy projekty techniczne, zarówno dla realizacji własnych jak i dla Klientów zewnętrznych - dla instalacji nowych i modernizowanych.

Do projektowania wykorzystujemy nowoczesne narzędzia takie jak ZW Cad, Eplan i See Electrical,
Projektujemy:

 • Instalacje elektryczne sieci NN i SN
 • Instalacje AKPiA
 • Układy sterowania i automatycznej regulacji
 • Rozdzielnice NN i SN
 • Szafy zasilające i sterownicze
 • Pulpity operatorskie i stacje inżynierskie
 • Układy akwizycji danych
 • Układy zabezpieczeń technologicznych i elektrycznych
 • Układy pomiarowo-rozliczeniowe energii elektrycznej
 • Instalacje oświetlenia podstawowego i oświetlenia awaryjnego
 • Instalacje odgromowe, uziemień i połączeń wyrównawczych
 • Systemy telewizji przemysłowej
 • Sieci światłowodowe