Zarządzanie projektami

Oferujemy
usługi
zarządzania
projektami.

Nasz zespół Kierowników Projektów zarządza realizowanymi projektami wykorzystując w tym celu standardowe metody i sprawdzone techniki. Zapewnia to sprawne i efektywne zarządzanie zarówno własnymi jak i powierzonymi projektami.

Posiadamy wieloletnie doświadczenia w realizacji różnorodnych projektów, w tym kompleksowych instalacji w formule „od projektu do uruchomienia”. Doświadczenia te nieustannie wzbogacamy poprzez ciągłe podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników, realizowane m.in. przez fachowe szkolenia w tym zakresie.

Każdy projekt wymaga indywidualnego podejścia, a sukces realizacji zależy między innymi
od efektywności i szybkości działania.

W zależności od oczekiwań i potrzeb Klientów oferujemy:

 • Określenie założeń i celów projektu
 • Opracowanie lub weryfikację:
  1. budżetu projektu i jego elementów
  2. struktury organizacyjnej realizacji projektu
  3. harmonogramu realizacji całego projektu i jego etapów
 • Koordynację i kierowanie realizacją poszczególnych zadań
 • Nadzorowanie dokumentacji
 • Zarządzanie zmianą
 • Raportowanie postępu prac
 • Organizowanie spotkań koordynacyjnych i narad
 • Współorganizowanie procesu odbiorowego