Historia

Działamy na
rynku
od 2005 roku!

Założycielami firmy APP byli czterej inżynierowie automatycy wywodzący się z Elektrowni Połaniec, którzy swoje doświadczenie zawodowe zdobywali od początku jej budowy, aż do uzyskania pełnej automatyzacji i nowoczesności. Jednak strukturę, potencjał techniczny i markę APP zbudowała szersza grupa automatyków – również wcześniej pracujących w Elektrowni Połaniec. Byli to specjaliści, którzy zaufali twórcom APP i zdecydowali się zasilić szeregi nowej firmy, wnosząc do niej swoje kompetencje i doświadczenie.

Dzięki pasji i zaangażowaniu tego licznego grona doświadczonych automatyków, w krótkim czasie stało się możliwe zdobycie uznania i pozyskanie zleceń, m.in. od tak wymagających Klientów jak polskie elektrownie zawodowe i elektrociepłownie. To z kolei zaowocowało dalszym zwiększeniem potencjału kadry inżynieryjno-technicznej, podwyższeniem poziomu wyposażenia technicznego i znaczącym poszerzeniem oferty usług. W efekcie przełożyło się to na szybki rozwój firmy i pozyskanie Klientów z innych branż przemysłu.

Wzajemne zaufanie całego zespołu, seria wcześniejszych wspólnych dokonań w kompleksowej modernizacji systemów automatyki w Elektrowni Połaniec i chęć podjęcia dalszych wyzwań sprawiły, że APP działa z powodzeniem na rynku już od kilkunastu lat, ciągle się rozwija i ma rozpoznawalną markę.

Tę markę od początku istnienia firmy nasz zespół kształtuje zgodnie z dewizą, że najlepszą referencją jest dobrze i fachowo wykonana usługa. To, co kiedyś dało nam śmiałość do podjęcia decyzji o założeniu firmy jest obecnie gwarancją wysokiej jakości oferowanych przez nas usług.

W lipcu 2022 nastąpiła zmiana w strukturze właścicielskiej APP. W związku z tym, że firma APP weszła w skład grupy Elmiko. W skład grupy Elmiko wchodza następujące firmy: Elmiko, Elform, Elecon, Elenerg, APP.

Kluczowe wydarzenia i etapy rozwoju Spółki

Wydarzenie w historii firmy:
Akt Notarialny założenia spółki APP Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie przy ul. Wybickiego 7 (budynek PAN).
Wydarzenie w historii firmy:
Pierwsza kompleksowa realizacja: zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie kompletnego systemu zasilania i sterowania urządzeń Instalacji Współspalania Biomasy w Elektrowni Ostrołęka.
Wydarzenie w historii firmy:
Zorganizowanie Biura Technicznego w Połańcu, zatrudnienie w nim zespołu inżynierów i techników automatyki z wieloletnim doświadczeniem zdobytym w Elektrowni Połaniec.
Wydarzenie w historii firmy:
- Zrealizowanie pierwszego kontraktu o wartości przekraczającej 1 mln zł netto (Wykonanie prac demontażowych i montażowych instalacji AKPiA kotła OP 230 K4 w PGE Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A.) oraz zawarcie umowy o współpracy i partnerstwie z Landis + Gyr Sp. z o.o.

- Rozbudowa Biura Technicznego oraz zaplecza warsztatowego w Połańcu, poprzez zrealizowanie projektu "Wzrost konkurencyjności i innowacyjności Spółki poprzez wyremontowanie i wyposażenie zaplecza technicznego". Zorganizowanie profesjonalnego warsztatu prefabrykacji szaf i rozdzielni. Zwiększenie potencjału inżynierskiego i montażowego.

Wydarzenie w historii firmy:
Zrealizowanie pierwszego systemu pomiaru energii elektrycznej i przesyłu danych dla Farmy Wiatrowej w ramach projektu „Instalacja pomiarowa zielonej energii 10 turbin i przesył danych” - Farma Wiatrowa Jarogniew Mołtowo. Inwestor Beta Sp. z o.o. - Grupa GDF Połaniec.
Wydarzenie w historii firmy:
Uzyskanie pierwszego wyróżnienia "Gazela Biznesu", w rankingu Puls Biznesu i Coface Poland za 2012 rok.
Wydarzenie w historii firmy:
Przekroczenie progu 10 mln zł rocznej wartości przychodów netto.
Wydarzenie w historii firmy:
Zakończenie kompleksowego wykonania instalacji AKPiA dla dwóch - biegnących równolegle - realizacji IMOS, w EDF Kraków i EDF Gdańsk. Pogłębienie współpracy z Emerson Process Management Sp. z o.o.
Wydarzenie w historii firmy:
Przeniesienie siedziby Spółki do nowej lokalizacji przy ul. Łowińskiego 7E. Poprawa warunków lokalowych, zwiększenie potencjału inżynierskiego.
Wydarzenie w historii firmy:
Zmiana struktury właścicielskiej i wejście w skład grupy Elmiko.