Oferty pracy

Nasze
Oferty pracy.

Najcenniejszym kapitałem APP są pracownicy.

To dzięki nim oferujemy pracę w nowoczesnej firmie, która dynamicznie się rozwija i jest w stanie podejmować i realizować coraz trudniejsze wyzwania.
APP to miejsce dla ludzi, którzy mają pasję i zapał do pracy. Dużą uwagę przywiązujemy do tworzenia interdyscyplinarnych zespołów umożliwiających wszechstronny rozwój pracowników, z uwzględnieniem ich osobistych zainteresowań i preferencji.
APP zapewnia pracownikom: bezpieczne warunki pracy, niezbędne wyposażenie i narzędzia, możliwości rozwoju i ciekawe wyzwania zawodowe.

Uwaga, jeśli chcesz dołączyć do zespołu APP i cenisz sobie:

 • Dobrą atmosferę w pracy
 • Możliwość rozwoju
 • Zdobycie doświadczenia u najlepszych
 • Pracę w stabilnej, rozwijającej się firmie

Wyślij zgłoszenie (CV+LM) na adres:

Miejsce pracy: Połaniec

W związku z rozwojem NASZEJ FIRMY aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Główny Specjalista ds. Projektów Elektrycznych

Zakres obowiązków – indywidualnie uzgadniany w oparciu o niżej wyszczególnione zagadnienia:

 • Opracowanie wsadów zakresów elektrycznych do projektów budowlanych.
 • Projektowanie instalacji elektrycznych sieci NN i SN
 • Projektowanie układów zabezpieczeń elektrycznych
 • Projektowania układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej
 • Projektowanie instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego
 • Projektowanie instalacji odgromowej, uziemiającej i połączeń wyrównawczych
 • Prowadzenie uzgodnień technicznych oraz dobór oprzyrządowania elektrycznego
 • Udział w realizacji oraz nadzór autorski nad realizacją projektów.

 

Wymagania – w indywidualnych uzgodnieniach będą brane pod uwagę następujące wymagania:

 • Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
 • Minimum 3 lat doświadczenia w projektowaniu
 • Wykształcenie wyższe techniczne na kierunku Elektrotechnika
 • Umiejętność tworzenia dokumentacji technicznej
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca pracę z dokumentacją techniczną
 • Gotowość do okresowych wyjazdów służbowych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Prawo jazdy kat. B

 

Mile widziane:

 • Uprawnienia elektryczne SEP do 1kV
 • Znajomość programów AutoCAD lub/i EPLAN
 • Biegła znajomość języka angielskiego

 

Oferujemy:

 • Rynkowe wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia, kwalifikacji i uzgodnionego zakresu obowiązków
 • Umowę o pracę
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji
 • Różnorodność projektów i możliwość samodzielnego prowadzenia projektu
 • Partnerską atmosferę w pracy i przejrzyste zasady organizacji pracy
 • Certyfikowane szkolenia zewnętrzne

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: app.rekrutacja@app-e.pl

Pobierz ofertę

Miejsce pracy: Połaniec

Przyjmiemy również absolwentów uczelni technicznych o kierunku Elektrotechnika

lub pokrewnym, chętnym do praktycznej nauki i zdobycia doświadczenia w ciekawej pracy

na stanowisku Inżynier Automatyk

Zakres obowiązków indywidualnie uzgadniamy w oparciu o niżej wyszczególnione zagadnienia:

 • Udział w opracowaniu koncepcji układów sterowania
 • Projektowanie układów sterowania
 • Opracowywanie dokumentacji technicznej
 • Programowanie sterowników PLC
 • Tworzenie systemów wizualizacji SCADA
 • Dobór oprzyrządowania elektrycznego i automatyki
 • Udział w realizacji, uruchomieniach i serwisie

 

Wymagania – w indywidualnych uzgodnieniach będą brane pod uwagę następujące wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne na kierunku Elektrotechnika lub pokrewnym
 • Umiejętność czytania schematów elektrycznych i AKPiA
 • Znajomość języków programowania sterowników PLC
 • Znajomość podstaw tworzenia systemów wizualizacji
 • Umiejętność tworzenia dokumentacji technicznej
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca pracę z dokumentacją techniczną
 • Gotowość do wyjazdów służbowych i realizacji prac na obiekcie
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Prawo jazdy kat. B

 

Mile widziane:

 • Doświadczenie na podobnym stanowisku (automatyk, programista, projektant)
 • Uprawnienia elektryczne SEP do 1kV
 • Znajomość programów AutoCAD lub/i EPLAN P8 lub/i SEE Electrical Expert
 • Znajomość aparatury i metod pomiarowych

 

Oferujemy:

 • Wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i uzgodnionego zakresu obowiązków
 • Umowę o pracę
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji
 • Wsparcie merytoryczne
 • Różnorodność projektów i możliwość samodzielnego prowadzenia projektu
 • Partnerską atmosferę w pracy i przejrzyste zasady organizacji pracy
 • Szkolenia wewnętrzne i certyfikowane szkolenia zewnętrzne

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacja na adres app.rekrutacja@app-e.pl

Zakres obowiązków: (Istnieje możliwość przyuczenia do każdej z wymienionych niżej prac):

 • Montaż konstrukcji wsporczych i koryt kablowych
 • Układanie i podpinanie kabli
 • Montaż elementów wyposażenia automatyki i elektryki
 • Montaż instalacji impulsowych i pneumatycznych

 

Wymagane wykształcenie zawodowe lub średnie – najlepiej o profilu elektrycznym lub automatyki

Mile widziane i traktowane jako dodatkowy atut będą:

 • znajomość języka obcego
 • doświadczenie zawodowe
 • uprawnienia energetyczne typu E i inne oraz Prawo jazdy
 • obsługa programów komputerowych (np. MS Office)

 

Praca na terenie całej Polski

Miejsce bazowe zatrudnienia – Połaniec

Liczba godzin pracy na dobę – 8 do 11

Atrakcyjne wynagrodzenie – do uzgodnienia, w zależności od kwalifikacji i doświadczenia kandydata

Zapewniamy:

 • umowę o pracę na pełny etat i na czas nieokreślony
 • transport i zakwaterowanie w każdym miejscu pracy
 • pracę jednozmianową
 • możliwość pracy także w soboty
 • możliwość rozwoju zawodowego (szkolenia)

 

APP
Pragniemy Państwa poinformować, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma APP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu rekrutacji, a jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę na przyszłe rekrutacje także w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacji
z Pani/Pana udziałem. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowić będzie (art. 6 ust 1 pkt. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) tj.Pani /Pana zgoda.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nieprzekazanie danych osobowych skutkuje niemożnością uczestniczenia w procesach rekrutacji.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji i w okresie 1 roku po zakończeniu rekrutacji, a jeśli wyraziła Pani /Pan zgodę na przetwarzanie
danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku od daty przesłania przez Panią/Pana aplikacji.

Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu również prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo
do przeniesienia danych. Żądanie realizacji w/w praw może Pani/Pan zgłosić lub na adres do korespondencji lub na adres e-mail: rodo@app-e.pl.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego,
którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.