Instalacje „pod klucz”

Realizacja
w formule
„pod klucz”
zapewnia
najwyższe
standardy
usług.

Doświadczona i wysoko wykwalifikowana kadra inżynierska wraz z dobrze wyposażonym zapleczem technicznym umożliwia nam samodzielną
i kompleksową realizację instalacji elektrycznych
i AKPiA w formule „pod klucz”.

Oferujemy w tym zakresie:

 • Inwentaryzację stanu istniejącego
 • Opracowanie koncepcji rozwiązania technicznego
 • Wykonanie projektu elektrycznego i AKPiA
 • Kompletację dostaw
 • Prefabrykację skrzynek, szaf sterowniczych i rozdzielni
 • Programowanie sterowników PLC, paneli HMI i wizualizacji SCADA
 • Montaż obiektowy tras kablowych, okablowania i aparatury
 • Sprawdzenia pomontażowe
 • Uruchomienie i rozruch
 • Strojenie i optymalizację układów regulacji
 • Opracowanie instrukcji eksploatacyjnych
 • Szkolenie obsługi
 • Wykonanie dokumentacji powykonawczej i jakościowej
 • Przekazanie instalacji do eksploatacji
 • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny