Uruchomienie i rozruch instalacji

Uruchomienie
i rozruch.

Oferujemy usługi związane z uruchomieniem i rozruchem instalacji automatyki i elektryki obejmujące:

  • Próby, testy i sprawdzenia pomontażowe
  • I/O checkout / sprawdzenie sygnałów z obiektu do systemu sterowania i wizualizacji
  • Sprawdzenia funkcjonalne obwodów i aparatury APKiA
  • Pomiary elektryczne urządzeń NN
  • Optymizację układów regulacji
  • Uruchamianie oraz testowanie maszyn, urządzeń i instalacji
  • Sprawdzanie oraz testowanie systemów sterownia i zabezpieczeń urządzeń technologicznych
  • Sporządzanie protokołów oraz sprawozdań z przebiegu prób i testów rozruchowych