Kurz Instruments, Inc.

Kurz

Zapraszamy do współpracy!

APP jest przedstawicielem amerykańskiej firmy Kurz Instruments Inc. na Polskę. Oferujemy aparaturę do pomiaru przepływu gazów, dobór, montaż oraz uruchomienie na obiekcie.

Istniejąca od 1976 roku firma Kurz Instruments Inc. jest producentem wysoce specjalistycznych przepływomierzy stosowanych w energetyce i przemyśle ciężkim. Od początku działalności firma skupia się na tworzeniu produktów rozwiązujących problemy pomiarów i monitorowania przepływów gazów w skrajnie trudnych warunkach przemysłowych. Szeroka gama urządzeń i rozwiązań Kurz Instruments Inc. jest wykorzystywana w takich zakładach przemysłowych jak elektrownie atomowe i węglowe, spalarnie, rafinerie i zakłady petrochemiczne, oczyszczalnie ścieków oraz w przemyśle celulozowo-papierniczym.

Kurz oferuje bardzo bogatą gamę aparatury zarówno na gazy suche jak i mokre, czyste i zanieczyszczone oraz pomiary mieszanin gazów, w szerokim zakresie ciśnień i temperatur. W ofercie są zarówno przepływomierze jedno jak i wieloczujnikowe. Firma Kurz oferuje przepływomierze w wykonaniu „insert” oraz „in-line” w bardzo szerokim zakresie średnic rurociągów lub kanałów.”