Przykładowa aktualności APP

APP Montownia

Przykładowa aktualności APP

APP Spółka z o. o. została utworzona w 2005 roku przez grupę doświadczonych inżynierów, specjalizujących się w automatyce przemysłowej w branży energetycznej.

Wysokie kwalifikacje zawodowe kadry kierowniczej i inżynieryjno – technicznej, pasja z jaką działamy oraz dobra znajomość najnowszych rozwiązań automatyki i informatyki przemysłowej, pozwoliły na szybkie ukształtowanie dobrej pozycji rynkowej firmy.

Kolejne lata zaowocowały umocnieniem naszej marki w branży energetycznej oraz dynamicznym rozwojem nowych obszarów usług oraz portfela zamówień – m.in. w branży hutniczej, górniczej, chemicznej, obszarze ciepłownictwa, gospodarki wodnej oraz w zakładach produkcyjnych o różnorodnym profilu produkcji.

W 2008 roku firma zorganizowała Biuro Inżynieryjno – Techniczne w Połańcu angażując w nim zespół inżynierów i techników automatyków z wieloletnim doświadczeniem z Elektrowni Połaniec.

Skupiony w APP potencjał inżynieryjno – techniczny, własne zaplecze warsztatowo – laboratoryjne oraz dobra orientacja i znajomość aktualnej oferty dostawców: aparatury kontrolno-pomiarowej, aparatury sterowniczej i zasilającej, systemów sterowania i wizualizacji, sprzętu i systemów informatyki przemysłowej, daje nam dzisiaj możliwość oferowania naszym Klientom, optymalnych dla nich rozwiązań pod względem technicznym i kosztowym.